Stefan Żeromski

20 11 1925 zmarł Stefan Żeromski Wacław Borowy po śmierci pisarza wspominał go słowami; „Większość czytelników uważała go za żywe wcielenie sumienia narodu polskiego, za swoje »serce serc«. (…) Należał do tego (…) typu pisarzy, którzy osiągając pełnię sław spontanicznie przejmowali jakby moralną odpowiedzialność za naród i byli powszechnie uznawani Więcej…