Herbert George Wells

13 08 1946 zmarł Herbert George Wells Pisarza znamy  z książek zaliczanych do nurtu literatury fantastyczno-naukowej, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten fragment literackiego dorobku Wellsa, który znamy właśnie najlepiej jest zaledwie fragmentem góry lodowej w liczącym ponad 60 tytułów kanonie dzieł pisarza. Wydaje się, że czas nie Więcej…