Henryk Sienkiewicz

05 V 1846 urodził się Henryk Sienkiewicz Książki  Sienkiewicza, choć za chwilę będą miały po sto lat, czytane są, kupowane i kochane tak, jakby miłość do nich wybuchła nie z pierwszym tomem „Ogniem i mieczem”, kiedy to czytelnicy w listach pytali o dalsze losy bohaterów powieści, inni czytelnicy nie zgadzali Więcej…