Rabindranath Tagore

7 08 1941 zmarł Rabindranath Tagore Tagore napisał kiedyś wiersz zaczynający się od słów: „Kto jesteś czytelniku, który po stu latach czytać będziesz moje wiersze?”. Mógł napisać to zdanie powodowany  ugruntowanym  przez literacką Nagrodę Nobla (1913 ) przekonaniem, że jego twórczość wyraża tak istotne treści, że wracać się do niej Więcej…