Edward Wadie Said

25 09 2003 zmarł Edward Said „Ostatnie trzydzieści pięć lat mojego życia poświęciłem w większości obronie praw narodu palestyńskiego do samostanowienia” – pisał w przedmowie z roku swojej śmierci do najbardziej znanego swojego dzieła – „Orientalizmu”. Zapamiętano go jako wielkiego i żarliwego obrońcę Palestyńczyków. Oczywiście, taka obrona miała swoją cenę: Więcej…