Tomasz Münzer

27 05 1525 zmarł Tomasz Münzer Wspominamy postać tego religijnego reformatora, bo ruch, który wyniósł go do wątpliwej godności postaci historycznej, bo religijny i społeczny ferment, który go zrodził, stał się także kanwą dwóch książek, o których przy okazji rocznicy śmierci Münzera chcielibyśmy wspomnieć. W encyklopediach przeczytamy, że Münzer przewodził Więcej…