Franz Kafka

03 06 1924 zmarł Franz Kafka Dzieło Franza Kafki jest tajemnicą. Fascynującą, nierozwiązaną tajemnicą. Porywają się na nią krytycy i pisarze i… rezygnują. Gustaw Herling Grudziński napisał w „Dzienniku pisanym nocą”: „Im więcej myślę o Kafce, tym sceptyczniej odnoszę się do wszelkich interpretacji jego dzieła ( w tym moich własnych). Więcej…