Arkadij Strugacki

12 10 1991 zmarł Arkadij Strugacki Nazwisko Arkadija Strugackiego nierozerwalnie związane jest z nazwiskiem jego brata – Borysa Strugackiego. Stworzyli genialną spółkę autorską, wszystkie literackie prace pisząc i podpisując wspólnie. Dlatego,  wspominając jednego z braci, mówić będziemy o twórczości obu. A ta rozpoznawana jest w całym świecie, i kiedy trzeba Więcej…

Franciszek Karpiński

16 09 1825 zmarł Franciszek Karpiński Przeczytamy, że Karpiński to „czołowy polski sentymentalista”. Zapracował na tę etykietkę sielankową twórczością w stylu „Laura  i Filon” i miłosną liryką spod znaku „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”. Ale gdyby zasługi Karpińskiego dla polskiej kultury miały polegać tylko na funkcji lidera w na czele tabeli  Więcej…

Robert Penn Warren

15 09 1989 zmarł Robert Penn Warren Trzykrotnie nagradzano go Pulitzerem, ale sławę ( i zasłużoną chwałę ) przyniosła mu książka, za którą odebrał tę nagrodę w 1947 roku, „All the King’s Man”, w Polsce znana z tytułu „Gubernator”. Książkę wydawano w Polsce kilkakrotnie, ostatni raz nakładem Domu Wydawniczego Rebis Więcej…

Tadeusz Zieliński

14 IX 1859 urodził się Tadeusz Zieliński Jeden z największych polskich filologów klasycznych, postać – instytucja i postać – przykład uczonego trawionego autentycznym entuzjazmem dla przedmiotu badań i nie do opisania szacunkiem dla starożytnej myśli, (przypomina się  tu Asnyk ze słowami  „ale nie depczcie przeszłości ołtarzy…). Jan Parandowski pisał tak Więcej…

Michel de Montaigne

13 09 1592 zmarł Michel de Montaigne Mówimy dzisiaj: „esej”  i rzadko wiemy, że nazwę swą ten pojemny gatunek literacki zawdzięcza  Michałowi z Montaigne,  jego „Próbom” czyli po francusku „Essais”. Do dziś zachowała się wieża, ( niedaleko Bordeaux), w której „Essais” powstały.  Wieża, która sama jest poniekąd „esejem”, bo w sali, Więcej…

Juliusz Słowacki

04 IX 1809 urodził się Juliusz Słowacki Jeden z romantycznych wieszczy, piewca natchnienia, a przecież odebrał klasyczne –  z ducha oświecenia –  wykształcenie w najsławniejszym liceum ówczesnej Rzeczpospolitej. Trzeba nawet stwierdzić, że gdyby nie to wykształcenie cały romantyzm Słowackiego byłby niewiele wart, siła wyobraźni nie wsparta ugruntowaną wiedzą zamieniałaby się Więcej…

Andriej Płatonow

1 IX 1899 urodził się Andriej Płatonow Josif Brodski, wielki admirator i znawca prozy Płatonowa napisał kiedyś, że jeśli nie wypowiada głośno tego, że Płatonow jest większym pisarzem od Kafki, Joyce’a i Musila, to tylko dlatego, że tam na szczytach literatury taka hierarchia nie ma już żadnego znaczenia. Polskie przekłady prozy Więcej…