Adam Mickiewicz

26 11 1855 zmarł Adam Mickiewicz Montaigne w „Próbach“ napisał;  „W osądzeniu czyjegoś życia patrzę zawsze na to, jak upłynął jego koniec” Jak osądziłby zatem życie Mickiewicza, który umarł w samotności, opuszczeniu, na łożu, które w relacji świadków „kapało brudem” i bardziej przypominało barłóg niż łoże…? Miałby kłopot, ale taki Więcej…