Wyprawa Magellana

20 09 1519 Początek wyprawy Magellana                 „ Więc jeśli będzie podróż niech będzie to podróż długa                        Prawdziwa podróż z której się nie wraca…”                                                           /Z.Herbert, Podróż/ O wyprawie Magallena można tak powiedzieć; długa podróż, prawdziwa podróż, podróż, z której się nie wraca”. Z pięciu karawel, które wypłynęły z Hiszpanii Więcej…