Samuel Beckett

13 IV 1906 urodził się Samuel Beckett W młodości fascynował go sport: uprawiał krykiet, rugby, boks i pływanie. W młodości, bo potem trudno mówić o fascynacjach Becketta. Nic nie uprawnia nas do tego, by mówić także o jego fascynacji sztuką. „Moją specjalnością  jest niemożność i niewiedza (…) – coś, co Więcej…