W piątek 27 listopada Sejm ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. Cieszymy się w Bibliotece z tej decyzji, bo okoliczność ta będzie dobrą, świetną, znakomitą okazją nie tylko do prezentowania twórczości Mistrza, co czynić będziemy chętnie i z entuzjazmem,  ale wykorzystamy ją także do przypomnienia  sylwetki patrona naszej Biblioteki – Czesława Chruszczewskiego.

Chruszczewski to autor, którego twórczość charakteryzuje się ambicjami rozleglejszymi niż te przypisywane popularnym twórcom powieści spod znaku sci-fi. Ze Stanisławem Lemem łączyć go może odwoływanie się do rozumu, jako kategorii podstawowej w postrzeganiu i opisywaniu świata. Obaj są spadkobiercami tradycji oświecenia.

Chruszczewski z większymi optymizmem i pobłażliwością traktuje wyczyny naszego gatunku niż krytyczny, gorzki i pozbawiony złudzeń Lem. Te różnice warto będzie wydobyć i o nich dyskutować w tym jubileuszowym roku.

Chruszczewski był też autorem scenariuszy słuchowisk radiowych, mamy nadzieję, że uda nam się przypomnieć i tę twórczość zalegającą archiwa radiowe. To byłaby, jak przypuszczamy ciekawe wydarzenie. Pracujemy nad tym.

Zapowiada się więc ciekawy rok, rok, w którym uważniej przypatrywać się będziemy propozycjom pisarzy spod znaku sci-fi, ciekawi rozwiązań i odpowiedzi, które prezentują nam w swojej twórczości, u obu bowiem „kontakt z Innym Rozumem nie polega na rozwiązywaniu zagadek logicznych ale egzystencjalnych, jest pretekstem do obserwacji zachowania (ludzi) ” * *cytat z Encyklopedia Fantastyki, hasło Czesław Chruszczewski

Kategorie: Dzieje się…

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *