Nasza Biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek!

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów

Program Rozwoju Bibliotek wspiera biblioteki publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają.

 W ramach Programu Rozwoju Bibliotek  od czerwca 2021 r. do jesieni 2022 r. nasza  Biblioteka otrzyma profesjonalne i wszechstronne wsparcie w procesie rozwoju i w zmianie, która wydaje się konieczna, żeby biblioteki mogły faktycznie odpowiedzieć na wyzwania, które pojawiają się współcześnie ( także te związane z pandemią).

Wszyscy jesteśmy w nowej sytuacji, a ta wymaga przemyślenia od nowa roli i oferty bibliotek: poszerzenia zakresu swoich usług, zaoferowania części tych usług online. Ważne też, żeby w tej nowej rzeczywistości Biblioteki pomagały użytkownikom i użytkowniczkom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w czasie ograniczonej mobilności, kiedy technologia staje się narzędziem pracy, dbania o zdrowie, relacje indywidualne i społeczne.

Uczestnicząc w Programie Rozwoju Bibliotek  będziemy te kompetencje zdobywać, a one  pomogą nam zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Otrzymamy sprzęt i umiejętności, które pozwolą na bieżąco analizować sytuację i reagować na zmianę.

Co otrzymamy:

– sprzęt teleinformatyczny (laptop, tablet, kamera),

– szkolenia dla zespołu biblioteki ( warsztaty planowania rozwoju, szkolenia specjalistyczne służące rozwojowi usług odpowiadających na aktualne potrzeby mieszkańców, warsztaty zarządzania zespołem, kurs „Docenić Bibliotekę” (rzecznictwo), kursy dotyczące realizowania projektów)

– wsparcie w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy,

– wsparcie w zakresie opracowania Planu Rozwoju Biblioteki

– udział w regionalnych spotkaniach Bibliotek uczestniczących w Programie

– możliwość udziału w ogólnopolskim Kongresie Bibliotek

– dostęp do zasobów: publikacji, kursów, scenariuszy, dobrych praktyk.

Co zaoferujemy jako efekt udziału w Programie?   

– stworzymy i zaprezentujemy mieszkańcom i władzom samorządowym Plan Rozwoju Biblioteki powstały w wyniku udziału w szkoleniach,

– zaplanujemy i przeprowadzimy nowe formy działania dla mieszkańców, wynikające z przeprowadzonej w trakcie Programu diagnozy,

– przeprowadzimy spotkania dla innych bibliotek publicznych z terenu powiatu, by podzielić się doświadczeniami z udziału w Programie,

– estetycznie i trwale oznaczymy Bibliotekę w przestrzeni Gminy.

O wszystkich działaniach związanych z naszym uczestnictwem w Programie będziemy szczegółowo informować, by nie powiedzieć: relacjonować je, czyli: będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieć pierwsi 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *