Wolter

30 05 1778 zmarł Wolter Kiedyś w towarzystwie słowami „ty wolterianinie” można było kogoś dotknąć, lub zwrócić uwagę na jego więcej niż sceptyczny stosunek do poglądów w skrócie nazywanych optymistycznymi i jego atencję do poglądów, które dziś zwykliśmy określać mianem liberalizmu. Termin ten funkcjonuje oczywiście jako znaczne uproszczenie postawy filozofa, Więcej…

Jan Lebenstein

28 05 1999 zmarł Jan Lebenstein Był malarzem, ilustratorem, artystą, który choć znany w świecie sztuki był człowiekiem osobnym, tajemniczym, poruszającym się własnymi ścieżkami. Przywołuje się czasami w opracowaniach jego twórczości jego skłonność do odwiedzania podziemi Luwru i wpatrywania się w sztukę starożytnych – odnajdywał w niej ślady fascynujących mitologii, Więcej…

Tomasz Münzer

27 05 1525 zmarł Tomasz Münzer Wspominamy postać tego religijnego reformatora, bo ruch, który wyniósł go do wątpliwej godności postaci historycznej, bo religijny i społeczny ferment, który go zrodził, stał się także kanwą dwóch książek, o których przy okazji rocznicy śmierci Münzera chcielibyśmy wspomnieć. W encyklopediach przeczytamy, że Münzer przewodził Więcej…

Josif Brodski

24 V 1940 urodził się Josif Brodski Czesław Miłosz powiedział o jego wierszach: „ każdy wiersz Brodskiego to ćwiczenie w wytrwałości”. I trzeba sięgnąć do bezpośredniej wypowiedzi poety, by zrozumieć dobrze, czym ta wytrwałość jest i jakie są jej źródła: „Mowa jest reakcją na świat, jakimś grymasem w ciemności, robieniem Więcej…

Monte Cassino

17 05 1944 dokonano ostatecznego natarcia na Monte Cassino Monte Cassino to jedna z tych nazw, które w polskiej duszy wywołują silniejsze poruszenie. Również przez utwór wszystkim chyba świetnie znany: „Czerwone maki na Monte Cassino”. Utwór napisano w 1944  i gatunkowo jest tangiem! Tak, nie spodziewaliśmy się tego, ale tak Więcej…

Dante Alighieri

16 V 1265 urodził się Dante Alighieri „Czytanie Dantego jest podróżą do źródeł europejskiej kultury, do źródeł naszej własnej, artystycznej wrażliwości”, napisała w „Kabale historii“ Zofia Starowieyska-Morstinowa i od lektury tego eseju rozpocząć może spotkanie z Dantem ten/ta, który/która przed wielką przygodą lektury Dantego jeszcze stoi. A nawet temu/tej, który/która zasmakował/a już Więcej…

Paweł Hertz

13 05 2001 zmarł Paweł Hertz Był  poetą, prozaikiem, eseistą, literaturoznawcą, tłumaczem  i wydawcą. Człowiekiem niezwykle zasłużonym dla kultury polskiej, specjalnie piszemy: „dla kultury polskiej”, a nie tylko „dla polskiej literatury”, ponieważ zakres „prywatnych obowiązków” pisarza, jak wynika z pobieżnego spisu na początku tego wspomnienia, obejmował swoim zasięgiem obszar znacznie Więcej…

Books

Akcja palenia książek

10 V 1933 rozpoczęła się w Niemczech akcja palenia książek Hitlerowcy budowę nowej epoki w dziejach ludzkości rozpoczęli od wzniecenia stosu. Palili „stare”, kładąc podwaliny pod „nowe”. Przed gmachem opery berlińskiej płomienie trawiły świadectwa kultury, z którą Niemcy hitlerowskie nie chciały mieć nic wspólnego, którą chciały ze swojej pamięci, świadomości Więcej…