Books

“Optyka”

“Jestem przekonany ,że i tak wszystko stoi na mocnych fundamentach (…), ale dostrzec to możemy dopiero wtedy, gdy zyskamy inną optykę spojrzenia. Kiedy uwolnimy się od naszego ziemskiego pojmowania czasu, wówczas zobaczymy świat prawdziwie w jego wspaniałej pełnej niezmienności. Przyjąwszy taki punkt widzenia, można na nowo pokochać świat” Krystyna Starczak Więcej…