Josif Brodski

24 V 1940 urodził się Josif Brodski Czesław Miłosz powiedział o jego wierszach: „ każdy wiersz Brodskiego to ćwiczenie w wytrwałości”. I trzeba sięgnąć do bezpośredniej wypowiedzi poety, by zrozumieć dobrze, czym ta wytrwałość jest i jakie są jej źródła: „Mowa jest reakcją na świat, jakimś grymasem w ciemności, robieniem Więcej…

Nasza Biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek!

Nasza Biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek! Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów Program Rozwoju Bibliotek wspiera biblioteki publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów Więcej…

Monte Cassino

17 05 1944 dokonano ostatecznego natarcia na Monte Cassino Monte Cassino to jedna z tych nazw, które w polskiej duszy wywołują silniejsze poruszenie. Również przez utwór wszystkim chyba świetnie znany: „Czerwone maki na Monte Cassino”. Utwór napisano w 1944  i gatunkowo jest tangiem! Tak, nie spodziewaliśmy się tego, ale tak Więcej…

Dante Alighieri

16 V 1265 urodził się Dante Alighieri „Czytanie Dantego jest podróżą do źródeł europejskiej kultury, do źródeł naszej własnej, artystycznej wrażliwości”, napisała w „Kabale historii“ Zofia Starowieyska-Morstinowa i od lektury tego eseju rozpocząć może spotkanie z Dantem ten/ta, który/która przed wielką przygodą lektury Dantego jeszcze stoi. A nawet temu/tej, który/która zasmakował/a już Więcej…

Paweł Hertz

13 05 2001 zmarł Paweł Hertz Był  poetą, prozaikiem, eseistą, literaturoznawcą, tłumaczem  i wydawcą. Człowiekiem niezwykle zasłużonym dla kultury polskiej, specjalnie piszemy: „dla kultury polskiej”, a nie tylko „dla polskiej literatury”, ponieważ zakres „prywatnych obowiązków” pisarza, jak wynika z pobieżnego spisu na początku tego wspomnienia, obejmował swoim zasięgiem obszar znacznie Więcej…