Franz Kafka

03 06 1924 zmarł Franz Kafka Dzieło Franza Kafki jest tajemnicą. Fascynującą, nierozwiązaną tajemnicą. Porywają się na nią krytycy i pisarze i… rezygnują. Gustaw Herling Grudziński napisał w „Dzienniku pisanym nocą”: „Im więcej myślę o Kafce, tym sceptyczniej odnoszę się do wszelkich interpretacji jego dzieła ( w tym moich własnych). Więcej…

Thomas Hardy

2 VI 1840 urodził się Thomas Hardy Był poetą i powieściopisarzem.  Zainteresowanych jego  poezją odsyłamy do wstępów poprzedzających wybory twórczości Hardy’ego – poety – autorstwa Stanisława Barańczaka, czy Zygmunta Kubiaka. Tu chcielibyśmy przypomnieć dwie wielkie powieści ( jedną z nich sfilmował Polański – „Tess” ): „Tessę d’Urberville” i „Judę nieznanego”. Obie książki Więcej…

ks. Jan Twardowski

01 VI 1915 urodził się ks. Jan Twardowski “Gdyby święty Franciszek był współczesnym poetą, pisałby tak jak Jan Twardowski” powiedziała kiedyś o poecie  jego  przyjaciółka Anna Kamieńska. Nie wiemy, jak pisałby święty Franciszek, może nie odczuwałby potrzeby pisania i nie pisał w ogóle, żyłby z pewnością tak,  jak żył w Więcej…

Leopold Staff

31 05 1957 zmarł Leopold Staff Tadeusz Różewicz napisał o Staffie: “Stary Poeta świat przyjmował, nie odrzucał, nie szamotał się. Nie rozbijał świata. Łączył, wiązał, nasycał harmonią, której ten świat w sobie nie miał”. Twierdzenie to można z pewnością odnieść do wczesnej twórczości poety, do tych wierszy gdzie przekonanie o Więcej…

Wolter

30 05 1778 zmarł Wolter Kiedyś w towarzystwie słowami „ty wolterianinie” można było kogoś dotknąć, lub zwrócić uwagę na jego więcej niż sceptyczny stosunek do poglądów w skrócie nazywanych optymistycznymi i jego atencję do poglądów, które dziś zwykliśmy określać mianem liberalizmu. Termin ten funkcjonuje oczywiście jako znaczne uproszczenie postawy filozofa, Więcej…

Jan Lebenstein

28 05 1999 zmarł Jan Lebenstein Był malarzem, ilustratorem, artystą, który choć znany w świecie sztuki był człowiekiem osobnym, tajemniczym, poruszającym się własnymi ścieżkami. Przywołuje się czasami w opracowaniach jego twórczości jego skłonność do odwiedzania podziemi Luwru i wpatrywania się w sztukę starożytnych – odnajdywał w niej ślady fascynujących mitologii, Więcej…

Tomasz Münzer

27 05 1525 zmarł Tomasz Münzer Wspominamy postać tego religijnego reformatora, bo ruch, który wyniósł go do wątpliwej godności postaci historycznej, bo religijny i społeczny ferment, który go zrodził, stał się także kanwą dwóch książek, o których przy okazji rocznicy śmierci Münzera chcielibyśmy wspomnieć. W encyklopediach przeczytamy, że Münzer przewodził Więcej…

Josif Brodski

24 V 1940 urodził się Josif Brodski Czesław Miłosz powiedział o jego wierszach: „ każdy wiersz Brodskiego to ćwiczenie w wytrwałości”. I trzeba sięgnąć do bezpośredniej wypowiedzi poety, by zrozumieć dobrze, czym ta wytrwałość jest i jakie są jej źródła: „Mowa jest reakcją na świat, jakimś grymasem w ciemności, robieniem Więcej…