Antoni Lange

17 03 1929 zmarł Antoni Lange Dziś pamiętają o nim jedynie poloniści, a i w tej grupie tylko ci ambitniejsi, umiejący wyłuskać z przepastnych zakamarków historii literatury prawdziwe perły. Twórczość Langego perłą taką jest bez wątpienia. Był autorem wielu tomików wierszy, tragedii, poematów, prac krytycznoliterackich i esejów, a oprócz tego Więcej…

Gajusz Juliusz Cezar

15.03.44 p.Ch. zmarł Gajusz Juliusz Cezar  Cezar, czyli o ambicji  Do języka potocznego weszły dwa powiedzenia Cezara – jedno z początku jego drogi do najwyższych urzędów w Rzymie i drugie, kończące tę drogę: „Alea iacta est”(„Kości zostały rzucone”)  – kiedy przekraczał Rubikon i uruchamiał machinę wojny domowej, i „Et te Więcej…