Charles Baudelaire

31 08 1867 zmarł Charles Baudelaire W podręcznikowych opisach biografii Baudelaire’a znaleźć można wiele nic nie mówiących definicji, albo informacji  mówiących nieprawdę. Kto nie chce się mylić co do niego, niech pisze zwyczajnie: „poeta”. W stwierdzeniach: „zaliczany do parnasistów”, „prekursor dekadentyzmu” prawdy nie ma za grosz. Zaliczają go tam ci, Więcej…

Herbert George Wells

13 08 1946 zmarł Herbert George Wells Pisarza znamy  z książek zaliczanych do nurtu literatury fantastyczno-naukowej, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten fragment literackiego dorobku Wellsa, który znamy właśnie najlepiej jest zaledwie fragmentem góry lodowej w liczącym ponad 60 tytułów kanonie dzieł pisarza. Wydaje się, że czas nie Więcej…

George Stephenson

12 08 1848 zmarł George Stephenson W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Poczta Polska emitowała znaczki pocztowe z pionierami cywilizacji przemysłowej. Był wśród nich znaczek z Georgem Stephensonem, który w 1814 roku zaprojektował i wybudował  pierwszą lokomotywę parową zwaną przez niego samego  pieszczotliwie „Rakietą”. Obraz tej maszyny i nazwisko wynalazcy wielu osobom Więcej…

Wiersze, które nas prowadzą

“Dar” Czesław Miłosz Niewiele wystarcza, by czerpać radość z życia, by poczuć się szczęśliwą/szczęśliwym. Taką chwilę zapisał Czesław Miłosz w wierszu “Dar“, tego życzymy czytelniczkom /czytelnikom na dziś. Dzień taki szczęśliwy.Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.Nie znałem nikogo, komu Więcej…

Bohdan Tomaszewski

10 VIII 1922 urodził się Bohdan Tomaszewski Głosu Pana Bohdana Tomaszewskiego nie słychać już w sprawozdaniach z zawodów tenisowych, dla wielu słuchaczy i widzów jest już tylko jednym z szeregu głosów – ech, wspominanym i przywoływanym w dzisiejszych mizernych komentatorskich czasach wespół z głosami Ciszewskiego, Hopfera czy Ambroziaka. Natknęliśmy się kiedyś na Więcej…

Jerzy Żuławski

09 VIII 1915 zmarł Jerzy Żuławski Znany jest jako autor „Trylogii księżycowej“, na którą składają się tomy „Na srebrnym globie”, „Zwycięzca”, „Stara ziemia”, i którą w porównaniach wniesiono kiedyś do wysokości dzieł George’a  Herberta Wellsa, czy Juliusza Verne’a. Porównanie zasłużone, bo rozległą wizją społeczeństwa ludzkiego przyszłych wieków i głęboką refleksją Więcej…

Rabindranath Tagore

7 08 1941 zmarł Rabindranath Tagore Tagore napisał kiedyś wiersz zaczynający się od słów: „Kto jesteś czytelniku, który po stu latach czytać będziesz moje wiersze?”. Mógł napisać to zdanie powodowany  ugruntowanym  przez literacką Nagrodę Nobla (1913 ) przekonaniem, że jego twórczość wyraża tak istotne treści, że wracać się do niej Więcej…

Bomba atomowa na Hiroszimę

6 08 1945 zrzucono bombę atomową na Hiroszimę                       „Pokażę ci strach w garstce popiołu „                                                                 /T.S.Eliot „Ziemia jałowa”/                    Kilka nazw i cyfr: projekt „Manhattan”, bombowiec  – „Enola Gay”, bomba – „Little Boy”, godzina; 8. 16, zabitych – ponad 78 000 mieszkańców miasta, ranionych – 40.000, zaginionych około 15.000, Więcej…